İNSAN KAYNAKLARI

Lidoma Blue, yetişmiş insan gücünün bir şirket için en önemli varlık olduğunun bilincinde ve çalışanlarının kişilik ve becerilerini kendilerinin memnuniyetini de göz önünde bulundurarak geliştirmeyi prensip edinmiştir.
Başlıca amacımız eğitim düzeyi yüksek, küresel değişimlere ayak uydurabilen, girişimci, gelişime açık personelin belirlenmiş görev ve prosedürlere uygun şekilde şirket içinde görevlendirilmesini sağlamak ve tüm personele kişilik ve yeteneklerine uygun olarak yetişme ve gelişme imkanları sunmaktır.
Lidoma Blue olarak gücümüzü bilgiden, teknolojiden insana ve yaşama duyduğumuz saygıdan almaktayız. Tekstil sektöründe bizi dünya oyuncusu yapan dinamikler ve iştiraklerimiz vizyonumuzun somut göstergelerini oluşturmaktadır. Dünyanın en iyileri için tasarlamak ve üretmek Lidoma Blue olarak bize heyecan vermekte ve motivasyonumuzu artırmaktadır.